Logo NNW
ubezpieczenie nnw online
Ubezpieczenie realizowane w:
Ubezpieczenie NNW - compensa
1
WYBIERZ PAKIET NNW
2
PODAJ DANE SWOJE I DZIECKA / DZIECI
3
ZAPŁAĆ ONLINE I ODBIERZ POLISĘ
ŚWIADOMY WYBÓR
Składka roczna:
50
rocznie
70
rocznie
98
rocznie
185
rocznie
Zakres ubezpieczenia: KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 150 000 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki do 10%) stawka za 1% SU 150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki powyżej 10%) stawka za 1% SU 150 zł 250 zł 450 zł 1 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 7 500 zł 12 500 zł 22 500 zł 50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł) 30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku 3 000 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł 3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł) - w zakresie także leczenie Covid-19 10 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień
Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)
KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE
ŚWIADOMY WYBÓR
50
rocznie
70
rocznie
98
rocznie
185
rocznie
KUP KUP KUP KUP
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 150 000 zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki do 10%) stawka za 1% SU
150 zł 250 zł 400 zł 400 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki powyżej 10%) stawka za 1% SU
150 zł 250 zł 450 zł 1 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
7 500 zł 12 500 zł 22 500 zł 50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku
500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł)
30 zł / dzień 30 zł / dzień 30 zł / dzień
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
3 000 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł
3 000 zł 4 000 zł 8 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
- 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł) - w zakresie także leczenie Covid-19
10 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień 35 zł / dzień
Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI
2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU)
KUP KUP KUP KUP

Zobacz, dlaczego warto kupić ubezpieczenie NNW Dziecka

  • Sam/sama wybierasz pakiet ochrony jakiego potrzebują Twoje dzieci.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę.
  • Wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami jest automatycznie wysyłana na Twój adres email.
  • Kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci za jednym razem np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
  • Ubezpieczającym jest Rodzic lub opiekun prawny.

Pliki do pobrania: